4. fotografický festival Funkeho Kolín


Fotografické setkání Funkeho Kolín 2001


Letošní podnik čítá deset autorských výstav současných umělců a retrospektivní výstavu kolínské fotografky Bohumily Bloudilové (1876 – 1946), sestřenice Josefa Sudka, která v první třetině minulého století vytvořila řadu kvalitních ateliérových portrétů známých osobností té doby. V rámci Funkeho Kolína se tak daří představovat i projekty související s regionem, mnohdy výstavy dosud nezpracované, nezveřejněné či objevné.
V souvislosti s kolínským fórem hovoříme o fotografickém setkání, ale řada autorů pracuje i s jinými technologiemi a materiály, pro své instalace a objekty využívá prostorových specifik, která město nabízí. Několik výstav je prezentováno také v negalerijních prostorech.
Na fotografické setkání jsme vyzvali autory, u nichž se objevuje v nějaké podobě krajina, městská periferie a mnohdy velmi zvláštní, nesnadno zařaditelná místa. Krajina v těchto projektech není zobrazována tradičním způsobem, některé snímky nemají mnoho společného s krajinářskou fotografií či městskou krajinou. Jde o krajinu, kde přítomné lidské výtvory – nejrůznější stavby, komunikace a nakonec i města – spoluvytvářejí charakter a vzhled místa. Deset samostatných projektů, které vznikly v rozmezí let 1999 – 2001, tak může otevřít řadu otázek a konstatování týkajících se krajiny jako prostoru, který je obýván a utvářen člověkem.

Jolana Havelková

Zpět