Schůzka u Anny Fárové (Miloš Kim Houdek, Anna Fárová, Aleš Kuneš a Vladimír Sládek při přípravě prvního festivalu festivalu), foto Jolana HavelkováZahájení festivalu v Regionálním muzeu v Kolíně (Jolana Havelková, Aleš Kuneš, Anna Fárová), foto Tomáš PánekPaní Vendula Dobíhalová rozená Budilová před fotografií Jaromíra Funkeho Sestry Budilovy, Regionální muzeum v Kolíně, foto Jaroslav DvořákAnna Fárová, Regionální muzeum v Kolíně, foto Jaroslav DvořákJan Mlčoch (vzadu), Regionální muzeum v Kolíně, foto Tomáš PánekMiloš Kim Houdek a Jolana Havelková, Regionální muzem v Kolíně, foto Tomáš PánekJaroslav Rajzík, objekt Strom pro třetí tisíciletí, Městské divadlo v KolíněJaroslav Pejša, Miloš Kim Houdek a Vladimír Sládek vezou ateliérový fotoaparát na náměstí Instalace Pavla Máry v prostorách kolínského pivovaruInstalace Pavla Máry v prostorách kolínského pivovaruInstalace Jerzyho Olega v prostorách kolínského pivovaru, foto autorInstalace Josefa Mouchy v prostorách kolínského pivovaru, foto autorFotografie Aleše Kuneše a Zdeňka Lhotáka (vzadu) v prostorách kolínského pivovaru, foto Jan SchejbalFotografie Libuše Jarcovjákové a Petra Velkoborského v prostorách kolínského pivovaruJaroslav Rajzík a Aleš Kuneš, foto Jan SchejbalZahájení a výstava SPŠG v Praze, Galerie V Zahradě

 

1. fotografický festival Funkeho Kolín

22. 10. – 30. 11. 1993 

První fotografický festival k poctě Jaromíra Funkeho a Josefa Sudka pod názvem Funkeho Kolín uspořádala Polabská kulturní nadace v říjnu roku 1993. První ročník byl zaměřen především na experimentální tvorbu. Koncepce a organizace: Aleš Kuneš, Jolana Havelková, Miloš Kim Houdek

Výstavní prostory a vystavující:

Regionální muzeum v Kolíně: Jaromír Funke (koncepce Anna Fárová a Miloslava Rupešová), výstava zahrnovala rané fotografie Kolína a okolí z let 1921–1922, které nebyly nikdy ve větším počtu vystaveny, dále portréty z různých období tvorby, kulturní osobnosti, známé kolínské postavy a Funkeho přátele. Expozice také představila cyklus fotografií chrámu svatého Bartoloměje z roku 1943.
Městské divadlo v Kolíně: (foyer) grafické návrhy Otakara Karlase (autora loga festivalu); (zkušebna) Jaroslav Rajzík, Petr Zhoř, Dana Kyndrová, Jiří Hanke, Jaroslav Beneš, Ivan Pinkava, Miro Švolík, Suzanne Pastor, Jaroslav Krejčí, Jiří Plieštik, Miroslav Machotka, Radoslava Dubanská, Josef Ptáček, Roman Sejkot, Tomáš Čvančara, Štefan Gúber, studenti Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě
Zámecký pivovar: (experimentální prostory) Michal Macků, Pavel Mára, Zdeněk Lhoták, Roman Kubík, Aleš Kuneš, Jolana Havelková, Lada Křesadlová, Lucie Škvorová, Kateřina Vladárová, Jerzy Oleg, Josef Moucha, Jaroslav Fišer, Olomoucká skupina M (M. Valušková, J. Sobotka, M. Kalhous a další), Libuše Jarcovjáková, Petr Velkoborský, Jiří Křenek, Roman Sejkot, Zdeněk Skružný, Martin Smékal
Galerie V Zahradě: studenti Střední průmyslové školy grafické v Praze
Malá galerie Na Hradbách: fotografie kolínských autorů (Jaroslav Dvořák, Bohdan Holeček, Miloš Kim Houdek, Josef Hříbal, Aleš Kraus, Bohumír Kraus, Jaroslav Kronus, Jan Kubíček, Milan Lachman, Zdeněk Nedoma, Jaroslav Richtr, Hana Richtrová, Radimír Tomek a další)

Back