Objekt Daniely Matějkové Kloboučnická 18, instalovaný v synagoze, foto Zdeněk Skružný

obr

Předchozí | Následující | Zpět