Lukáš Prokůpek
55
ze souboru 55, 2008–2009, barevné fotografie

55

Lukáš Prokůpek pochází z fotografické rodiny, takže se o to víc snaží dělat věci po svém. Na pražské VŠUP je v ateliéru fotografie jedním z nejstarších žáků. Soubor jménem 55 vznikal právě tady podle ateliérového zadání: nosit po jedenáct týdnů každý týden sedm nových fotografií vyjadřujících to podstatné z každého dne. Prokůpek na to šel odvážně. Rozhodl se trávit každou noc kdekoliv venku a z těchto výletů přinášet atmosférické výjevy až magického charakteru. Pokud s sebou měl společnost, vznikaly často spontánně inscenované fotografie bizarních výjevů. Stejně tak tu ale najdeme osamělé přepálené autoportréty na pozadí tepající oblohy či krajiny plné měsíčního světla.

Celková atmosféra jako by se obloukem vracela k romantismu a dekadenci, k hvězdnému nebi a k osobně stanoveným zákonům. Je to právě noční příroda, co dává autorovi možnost dostat se mimo běžná pravidla městského provozu a vytvářet divadlo, které je často na hranici fantazie a šílenství. A je výhradně na něm, aby stanovil frekvenci, velikost a sytost svého vlastního, částečně autobiografického filmu.

– Pavel Vančát

Zpět