Zbyněk Baladrán
baladran
Slovník

FRAGMENTY UTOPIE

Výstava Zbyňka Baladrána v Regionálním muzeu v Kolíně tematizuje přítomnost fragmentů utopických myšlenek v současném světě, ať již v rovině bezprostředně osobní či obecnější. Umělecká činnost tohoto autora se odvíjí od společensko-politických komentářů minulosti, které reinterpretuje a zasazuje je do současného kontextu. V posledních pěti letech pracuje především s médiem videa, které má dvojznačný charakter důvěryhodného důkazu a subjektivního prožitku. Videoinstalace Model věže konstruktivismu (2006) spojuje do absurdní kombinace systém levicových ruských avantgardních teorií s konkrétní materiální stavbou. Ona „hmota“ je však tvořena paprskem světla z dataprojektoru, který se promítá na stůl a plní tak zároveň funkci základny věže i znaku myšlenkové platformy. Ve videu na sebe Baladrán vrství otevřené knihy o konstruktivismu, směr paprsku je protichůdný dialektickému pohybu Tatlinova Monumentu Kominterny z dvacátých let. Scénář a model jako symboly potenciálních možností použil Baladrán i ve svém díle Slovník (2007–2009), které je nekonečnou pamětí realizovaných i nerealizovaných uměleckých projektů, postřehů a úvah. Červené linky spojují navazující a související myšlenky, vytváří se tak osobní neuchopitelná struktura autorova světa. Představy a plány jednoho člověka koexistují v jedné místnosti s generalizovanou výpovědí o věcech, které, ač se neuskutečnily, stále kdesi jsou.

– Markéta Kubačáková

Model věže konstruktivismu

Model věže konstruktivismu

Model věže konstruktivismu
Model věže konstruktivismu

Zpět