Eva Výborná
Labyrint
z cyklu Labyrinty, 2004–2008, barevné fotografie

LABYRINTY

Eva Výborná je výtvarná umělkyně, která se zabývá malbou, kresbou, grafikou a vytvářením objektů, od roku 1996 pracuje převážně s fotografií. Fotografuje modely z bílých trojrozměrných geometrických tvarů, které si sama vyrábí. Objekty nasvěcuje umělým světlem s použitím barevných filtrů nebo využívá proměn denního světla, jak je tomu částečně u vystaveného cyklu Labyrinty.

Vznikají tak různě složité, rozostřené komplexy, mnohdy připomínající krajinu či architekturu – propletence nejrůznějších domů a stavení. Některé objekty působí, že jsou zaznamenány ze značné vzdálenosti a z výšky, jiné fotografie vyvolávají pocit pohledu na velmi blízký předmět či mikrostrukturu.

Nerozpoznatelnost měřítka a matoucí prostorová orientace vnášejí znejistění do identifikace místa. Obrazy Evy Výborné nejsou pouze působivými variacemi záznamů geometrických útvarů a světla. Svou významovou nejednoznačností se mohou dotýkat otázek vztahu člověka k prostoru, místu, kde pobývá a třeba i bloudí.

– Jolana Havelková

Zpět