Markéta Kinterová
 Bez názvu
 Bez názvu
Bez názvu, 2008–2009, barevné fotografie

PŘÍŠTĚ JE FACKA

Markéta Kinterová je umělkyně, kterou zajímá především konceptuální pojetí fotografie. V cyklu prezentovaném na festivalu zaznamenávala nápisy, znaky, kresby objevující se na zdech, vratech či stromech, které se nedají považovat za klasické pouliční čmáranice.

Takové záznamy v sobě často nesou zprávu či vzkaz. Někdy jde o dialog se světem a texty jsou prostředkem, jak vyjádřit svoje myšlenky a pohnutky, mohou reagovat na dění okolo, vyjadřovat touhu po jiném způsobu života. Básnické výkřiky, slogany, kresby zrcadlí příběhy, touhy, vyznání lásky, protesty či momentální emoce, o něž je třeba se podělit.

Mnohdy takové stopy spoluvytvářejí místo, stávají se jeho součástí – i když léty vyblednou nebo je překryjí jiné nápisy. Markétu Kinterovou zajímá geneze takových vzkazů, důvody vzniku, autenticita sdělení a jejich další osud prověřený časem.

– Jolana Havelková

Zpět