Ivars Gravlejs
ivars ze souboru Moje noviny, 2008–2009, barevné fotografie


MOJE NOVINY; UŽITEČNÉ INFORMACE PRO FOTOGRAFA

Ivars Gravlejs, lotyšský konceptuální umělec a fotograf žijící v Praze, představuje dvě práce.

Soubor Moje noviny je reflexí ročního působení v Pražskémdeníku. Ivars Gravlejs v těchto novinách pracoval jako fotoreportér a zaznamenával nejrůznější situace a události po celé Praze. Pořízené fotografie, mnohdy z docela nudných situací, před odesláním do redakce upravoval na počítači. Někdy jsou to jen neznatelné úpravy, v některých případech si autor troufl na viditelnějšímanipulace, avšak bez znalosti původní fotografie se změna nedá jednoznačně rozpoznat. Zásah do fotografie musel být natolik nenápadný, aby jej neodhalil fotoeditor.

V publikaci návodů, jak fotografovat správně, s názvem Užitečné informace pro fotografa komentuje snad všechny existující chyby, jichž se může fotograf začátečník dopustit a kterým se zkušenější autor obvykle snaží vyhnout. Ukázky formálních či technických nedostatků nepostrádají humor a nadsázku.

Ivars Gravlejs ve své tvorbě především zkoumá médium fotografie, v souboru Moje noviny zpochybňuje autoritu mediálního světa, pravdivost, původnost a objektivitu sdělení. V brožuře o fotografování poukazuje na obecně zakořeněný omyl, že si stačí koupit drahý fotoaparát a výsledekje zaručen.

– Jolana Havelková

ivars
Užitečné informace pro fotografa, 2007, brožurka (laserový tisk)

Zpět