Zahájení festivalu v Městském divadle v Kolíně (Pavel Vančát, Jolana Havelková, Štěpánka Šimlová), foto Radimír TomekVýstava Štěpánky Šimlové Krajiny, Městské divadlo v KolíněŠtěpánka ŠimlováVýstava Veroniky Zapletalové Chatařství, Regionální muzeum v KolíněVýstava Veroniky Zapletalové Chatařství, Regionální muzeum v KolíněVeronika ZapletalováZahájení výstavy Bohumily Bloudilové v Regionálním muzeu v Kolíně, foto Radimír TomekZahájení výstavy Jaroslava Beneše v Malé galerii Na Hradbách, foto Martin SmékalZahájení výstavy Václava Jiráska v Galerii V Zahradě (zleva autor, Josef Moucha, Jolana Havelková, Jiří Holna), foto Martin SmékalVýstava Václava Jiráska Automatik, Galerie V ZahraděVýstava Andrey Horské Cesta, Galerie NahořeZahájení výstavy Jaroslava Fišera v synagoze, foto Radimír Tomek

 

4. fotografický festival Funkeho Kolín

6. 10. – 31. 10. 2001

Jolana Havelková připravila čtvrtý ročník festivalu s tématem Krajina.Spolupráce: Veronika Fabiánová, Pavel Vančát, Jiří Holna, Tomáš Pospěch, Daniel Ziss, zúčastněné galerie

Výstavní prostory a vystavující:

Městské divadlo v Kolíně: Štěpánka Šimlová – Krajiny ve foyer a promítání diapozitivů ve zkušebně divadla (připravili Pavel Vančát a Václav Linek)
Regionální muzeum v Kolíně: (dolní sál) Veronika Zapletalová – Chatařství (instalace), připravili Tomáš Pospěch a Jolana Havelková; (horní sál) Představení tvorby Bohumily Bloudilové, 1876–1946 (připravila Naďa Kovaříková ve spolupráci se Státním okresním archivem Kolín)
Redakce Kolínského Presu: Kateřina Otčenášková – Malé krajiny (výstavu připravila Veronika Fabiánová)
Galerie V Zahradě: Václav Jirásek – Automatik (uvedení Josef Moucha)
Galerie Nahoře: Andrea Horská – z cyklu Cesta
Malá galerie Na Hradbách: Jaroslav Beneš (uvedení Josef Moucha)
Knihkupectví Arton: Jaroslav Richtr – Mořské pyramidy
Dům před synagogou: Svatopluk Klimeš ve spolupráci s Tobiášem Judlem, Lukášem Kubcem a Tomášem Hrůzou – Tři průsvitky (uvedení Marie Klimešová)
Synagoga: Jaroslav Fišer – Nejenom město
Kino 99: Radek Jandera – Bratislava

Zpět