Anna Gutová
Ztracená místa

Ztracená místa
z cyklu Ztracená místa, 2008, černobílá fotografie

ZTRACENÁ MÍSTA

„Místa ztrácející se ve světle. Co potřebuje světlo ke svojí existenci.“

Fotografie Anny Gutové ze souboru Ztracená místa nespojuje ani čas, ani místo jejich vzniku, pocházejí z cest po různých místech v různých zemích Evropy. Autorka jimi prochází, projíždí, a na okamžik se v nich zastavuje. A její snímky spojuje právě to, že vypovídají o čase zastavení, jsou záznamem prchavého setkání s krátce nato ztraceným místem.

Krajina na fotografiích Anny Gutové je opuštěná, bez lidí, patrné jsou v ní jen stopy jejich činnosti. Určitost námětu je omezena na minimum, nevíme, kdy a kde mohl být snímek vyfotografován. Autorčiným subjektivním vkladem je pocit osamoceného pozorovatele, diváka, který na okamžik utkví pohledem na výseku světa kolem sebe, osobní prožitek z kouře pozorovaného na horizontu, v pohledu na ležící krávu, plazícího se hada nebo jen z mihnutí se patníku při cestě, a tento prožitek není vázán na další podrobné informace o době a místě vzniku fotografie…

– Naďa Kovaříková

Zpět