Ondřej Přibyl
Místa
Místa
z cyklu Místa a události, 2007, barevné fotografie

MÍSTA A UDÁLOSTI; NÁLEZ

Ondřej Přibyl své fotografické obrazy nepřehlcuje významy a jejich obsah dávkuje velmi opatrně a jemně. Záměrně ukazuje spíše méně než více. Autor si je dobře vědom působnosti předmětů i prostředí a tím, že maximálně respektuje zpodobňovanou realitu, ponechává obrazu mnohovýznamovost. Přibylovy fotografie mohou působit na první pohled lehce, jednoduše či nahodile, jsou však dokonale vykomponovány. Autor nám tak rafinovaně nabízí mnoho vrstev, mnoho možností, které skutečnost sama o sobě obsahuje

V souboru Místa a události se vnímání skutečnosti a jevů posiluje prostřednictvím náznaků. Snímky krajin zjemnělých malou hloubkou ostrosti a sníženým úhlem pohledu působí idylicky a poklidně. Klid místa i diváka narušují předměty, pohozené části oděvů. Zneklidňuje nás přítomnost příběhu, který neznáme. Tato zdokumentovaná skutečnost popírá obvyklý smysl dokumentárního přístupu – záměrně nám nevypráví žádný určitý příběh, nýbrž nechává prostor pro všechny eventuality. Narušují-li předměty naši obsedantní potřebu vědět, nenarušují krajinu samotnou. Tu naopak dotvářejí a vhodně vizuálně doplňují. Soubor Místa a události v této koncepci doplňuje nově rozpracovaný soubor Nález. Na rozdíl od předchozího souboru je obrazová forma fotografií „nálezů“ velmi syrová. Jde o mnohdy až odpudivé předměty snímané detektivně přímo na místě činu i zkatalogizované jako nálezy snímané pro větší objektivitu na neutrálním pozadí. Fotografie mechanicky zaznamená veškeré podrobnosti nálezu, ale opět nám neodhaluje žádný určitý příběh.

– Naďa Kovaříková

Zpět