Fotografický festival Funkeho Kolín

Je jen málo míst v Čechách tak silně propojených s avantgardní fotografií jako Kolín. Josef Sudek, Jaromír Funke a Eugen Wiškovský – tři světově uznávaní tvůrci moderní české fotografie, se kdysi potkali právě v tomto městě.

První fotografický festival k poctě J. Funkeho a J. Sudka pod názvem Funkeho Kolín (zaměřený především na experimentální tvorbu) uspořádala Polabská kulturní nadace pod záštitou Ministerstva kultury ČR v říjnu roku 1993. Charakteristickým se pro další pokračování fotofestivalu Funkeho Kolín stalo několik specifik – jednak vymezené téma každého fotografického setkávání, umožňující koncepčnější pohled na současnou fotografii (např. 1998 – Tělo, 2001 – Krajina, 2003 – Reklama), dále využití řady zajímavých prostorů v Kolíně, nabízející často netradiční možnosti prezentace fotografie (divadelní zkušebna, areál bývalého kolínského zámku a pivovaru), a v neposlední řadě představení pozoruhodné osobnosti spjaté s historií fotografie a Kolínem zároveň (výstava Jaromíra Funkeho připravená Annou Fárovou). V rámci již proběhlých pěti setkáních (od roku 2001 pojímaném jako bienále) v Kolíně vystavovalo více než 100 autorů (např. Ivan Pinkava, Pavel Mára, Miroslav Machotka, Václav Jirásek, Rudolf Sikora, z mladší generace např. Michaela Thelenová, Štěpánka Šimlová, Pavel Kopřiva či Jiří Křenek) a na přípravě se podílela řada kurátorů z celé republiky (za spoluzakladatele Jolana Havelková a Aleš Kuneš, dále např. Martina Pachmanová, Josef Moucha, Pavel Vančát, Tomáš Pospěch aj.).

Kolínský festival Funkeho Kolín se postupně vyprofiloval jako jediná pravidelná akce zaměřená na prezentaci aktuální fotografie v Česku a navazuje, sice v menším měřítku, na podobně připravované zahraniční projekty, jako např. Mesiac fotografie v Bratislavě (pořádaný občanským sdružením Fotofo). V létě roku 2004 bylo založeno občanské sdružení Funkeho Kolín.

 

 
1993 1996 1998
2001 2003 2005

 

Zpět